Vriendenavond in teken van 'kwetsbare oudere'

09-07-2015

Ruim 100 Vrienden kwamen op 7 juli naar het ziekenhuis voor de jaarlijkse Vriendenavond met als thema ‘Aandacht voor de oudere patiënt in ons ziekenhuis’. Peter Langenbach, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, heette de aanwezigen hartelijk welkom. Evenals vorig jaar was ook nu weer de presentatie in handen van Boegbeeld van de Vrienden, NOS-verslaggever Theo Verbruggen. Het was een bijzonder inspirerende avond waarin veel gelegenheid was om met de sprekers en met elkaar over het thema in gesprek te gaan.
 

De avond werd geopend door geriater Paul Dautzenberg. Hij legde uit dat kwetsbaarheid niet gekoppeld is aan leeftijd, maar vooral ook te maken heeft met functieverlies zowel op cognitief, fysiek, sociaal als economisch gebied. Het gaat er dus om wat iemand nog wel of niet kan.
 

Hoe het voelt om oud en stram te zijn, werd door Carola Osinga, projectmedewerker ouderenzorg, gedemonstreerd met behulp van GERT, het ouderdomssimulatiepak. Door middel van dit pak, dat mede door de Vrienden kon worden aangeschaft, kunnen verpleegkundigen in de huid van een oudere patiënt kruipen en zo hun beperkingen ervaren.


Daarnaast toonde Dorothé Logten, eveneens verpleegkundige op Orthopedie, enkele projecten die in het afgelopen jaar met behulp van de Vrienden zijn gerealiseerd, zoals de informatieborden op iedere patiëntenkamer, de gezellige inrichting van een huiskamer en comfortabele (sta-op)stoelen.
 

Veel indruk maakte een trailer van een voorlichtingsfilmpje over het hele proces tussen opname en ontslag van longkankerpatiënt Henk van Rooij. Te meer omdat Henk – inmiddels weer gezond – zelf aanwezig was om enkele vragen over zijn behandeling in het ziekenhuis en het belang van goede voorlichting te beantwoorden.
 

In een interactie met het publiek informeerde Theo Verbruggen waar men als senior in het ziekenhuis zoal tegenaan loopt.

Enkele punten die daarbij aan de orde kwamen waren:
•    De afstanden zijn erg groot (aanbrengen van roltapijt)
•    Het tempo waarmee de bedden vanaf de afdeling naar de OK gereden worden is erg hoog (vooral in de bochten)
•    De twee bestaande liften op de begane grond zijn onvoldoende; er staat vaak een rij van mensen met rolstoelen, rollators en wandelwagens
•    De vaak lange wachtlijsten
•    Te weinig comfortabel meubilair
•    Onvoldoende mogelijkheden om iemand die hulpbehoevend is voor de deur af te zetten
•    Gebrek aan activiteitenbegeleiding

Toegezegd werd dat deze punten in het overleg tussen het Bestuur van de Vrienden en de Raad van Bestuur meegenomen zullen worden.
 

Tot slot bedankte Jan Karel van der Staay de Vrienden heel hartelijk voor hun betrokkenheid en hun Vriendschap en benadrukte het grote belang hiervan. Immers dankzij hun donaties is het mogelijk om het verblijf van zowel patiënten als bezoekers van het ziekenhuis zo comfortabel mogelijk te maken.
 

Onder het genot van een hapje en een drankje werd de avond op geanimeerde wijze afgesloten.

Terug