Datumoverzicht incasso

05-05-2015

Onze automatische incasso vindt elke 25e van de maand plaats. Als de 25e in een weekend valt of op een feestdag, dan wordt de incasso een of twee dagen later uitgevoerd.

De incassodata voor het tweede halfjaar 2015 zijn:
27 juli
26 augustus
25 september
26 oktober
25 november
28 december

Ook indien u per kwartaal, halfjaar of per jaar doneert, vindt de incasso op de 25e van de maand plaats. Afhankelijk van de maand waarin u donateur bent geworden, vindt de incasso altijd in de afgesproken frequentie plaats.
 

Uw privacy gewaarborgd
De Stichting Vrienden JBZ hecht grote waarde aan uw privacy. Wij vragen van u alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte verwerking van het incassoverloop. Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

Terug