Bestuurswisseling Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis

08-10-2015
Tijdens een speciale bestuursvergadering van de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis vond er op 6 oktober 2015 een bestuurswisseling plaats.
 

Afgetreden zijn: Renée Spermon, secretaris, Peter Sleijffers, penningmeester en Sander van Delft, bestuurslid.
Per dezelfde datum zijn aangetreden:    Maaike ten Brink, secretaris, Jan Mannaerts, penningmeester en Jocelyne Dikrama, bestuurslid.
 

Dank aan vertrekkende bestuursleden
Jan Karel van der Staay, voorzitter van de Vrienden dankten de drie vertrekkende bestuursleden voor hun buitengewoon grote inzet voor en betrokkenheid bij de Vrienden.
Zo prees hij Renée voor haar aanstekelijk enthousiasme, haar grote kennis van zaken en haar nauwe betrokkenheid bij de totstandkoming van de familiekamers, moslimgebedsruimte en een groot aantal kinderprojecten.
 

Peter Sleijffers kreeg alle lof toegezwaaid voor de wijze waarop hij gedurende 6 jaar als penningmeester heeft gewaakt over de financiën van de stichting en daarbij nooit het doel en de missie van de stichting uit het oog verloor. Peter was intensief betrokken bij de totstandkoming van diverse kinderprojecten, projecten voor de afdeling Oncologie en het Skillslab van de Jeroen Bosch Academie, waarvoor een Meti-mens (oefenpop) werd aangeschaft.
 

Sander van Delft is binnen het bestuur de grote drijvende kracht geweest achter de fondsenwerving voor het buitenspeelterrein van Kinderexpertisecentrum ATLENT. Daarnaast wist Sander via zijn netwerk vele projecten te realiseren. Te denken valt daarbij aan de aanschaf van een groot aantal  iPads, het operationeel laten maken van de Couveusecams en de belettering van de twee wachthokjes bij het parkeerterrein. Tot slot was Sander, samen met twee collega-bestuursleden, de drijvende kracht achter twee zeer succesvol verlopen Gala-avonden.
Kortom, drie bestuursleden die grote verdiensten hebben gehad voor de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis en die met alle waardering werden uitgeluid.
 

Een hartelijk welkom voor hun opvolgers
Maaike ten Brink, die binnenkort afscheid zal nemen als voorzitter van de Unie van Vrijwilligers volgt Renée Spermon als secretaris op. Jocelyne Dikrama, huisarts te Brakel treedt toe als bestuurslid en Jan Mannaerts, die in zijn arbeidzaam leven leidinggevende posities in de bancaire wereld heeft vervuld volgt Peter Sleijffers als penningmeester op. 

Voor een nadere kennismaking met onze nieuwe bestuursleden kunt u op deze website kijken onder Stichting > Bestuur.

 

Terug