Interessante gesprekken tijdens Vriendenavond - Op de koffie bij

24-03-2016


Op 23 maart is de jaarlijkse Vriendenavond gehouden met als thema: ‘Op de koffie bij’. Tijdens deze avond vonden er vijf verschillende sessies plaats met verschillende thema’s. De Vriendenavond had een andere opzet dan de afgelopen jaren, waarbij onze Vrienden een actieve rol hadden in de invulling van de avond.


Voorafgaand aan de Vriendenavond, kregen onze gasten de mogelijkheid zich in te schrijven voor twee thema’s waar zij graag met een expert over in gesprek zouden gaan. De volgende thema’s zijn aan bod gekomen begeleid door verschillende experts:
• Medicijngebruik, Arjan Boekweg
• Zorg na ziekenhuisopname, Esther de Coster
• Patiëntparticipatie, Brenda Pijlman en Karina Hustin
• Kwaliteit van leven, Hanneke Sneider
• Elektronisch Patiënten Dossier, Tonny de Visscher


Met een kopje koffie of thee werden onze Vrienden ontvangen waarna ze aan de hand van de  verschillende onderwerpen en stellingen met de expert en elkaar in gesprek gingen over het desbetreffende thema. Deze formule bleek een succes want zowel vanuit onze Vrienden als de experts kwamen positieve reacties over de wijze waarop ze op een goede manier de dialoog met elkaar aan konden gaan. De experts kwamen allemaal – ieder op een eigen manier –  tot nieuwe inzichten, aangedragen door mooie verhalen en goede vragen van de Vrienden. Deze avond is als zeer nuttig ervaren en er is veel informatie met elkaar gedeeld.


‘Een belangrijk aspect van deze Vriendenavond is dat wij als Stichting Vrienden ook echt iets proberen te doen met de aangedragen informatie van onze Vrienden’, zoals Jan Karel van der Staay benoemde in zijn dankwoord tijdens de algemene afsluiting. Daarom zal er op korte termijn via de verschillende kanalen van de Stichting Vrienden een verslag komen van de inhoudelijk besproken punten tijdens deze Vriendenavond. Het blijft voor de Stichting Vrienden belangrijk dat we de patiënt centraal stellen. Daarom hopen we dat door middel van deze Vriendenavond en de informatie die hier uit voortgekomen is, hieraan weer een steentje te kunnen bijdragen.
 

Meer foto's van deze Vriendenavond kunt u bekijken op onze Facebookpagina
 

    


 

Terug