Antislipsokken een succesvol project

11-08-2016


Sommige projecten die bij de Stichting Vrienden aangevraagd worden, lopen soms over een langere termijn. Een voorbeeld van een project zijn de antislipsokken. Twee jaar na de invoering kunnen we melden dat dit een zeer succesvol project is en nationaal veel aandacht heeft gewekt.                               


Vallen is een groot gezondheidsprobleem. Binnen het JBZ worden veel activiteiten ondernomen om het vallen in het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Een middel dat hierbij kan helpen zijn antislipsokken. In 2012 is in het JBZ onderzocht welke antislipsok het beste antislipvermogen heeft. Vervolgens heeft een pilot plaatsgevonden om deze sok in te zetten voor patiënten met zwachtels op de afdelingen geriatrie en cardiologie. Zowel verpleging als patiënten bleken positief over de inzet van antislipsokken. Presentaties over de pilot op de wetenschapsmiddag en de jaarlijkse avond van Stichting Vrienden in 2014 leverden enthousiaste reacties op. De wens ontstond om deze werkwijze ook op andere afdelingen in het ziekenhuis te implementeren.


Na de afronding van het project kunnen we zeggen dat de implementatie goed is verlopen en de ervaringen positief zijn . Het project van de slipsokken is uniek in Nederland en er is landelijk grote belangstelling. Inmiddels hebben 6 ziekenhuizen geïnformeerd naar de ervaringen, implementatie en de resultaten van het project.


 

 
Terug