Onthulling herdenkplek voor overleden kinderen

03-11-2016


Woensdag 2 november is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een herdenkplek voor kinderen die in het ziekenhuis zijn overleden onthuld. De herdenkplek is een initiatief van de afdeling verloskunde en de vakgroep geestelijke verzorging. Samen met kunstenares Irene Oostdam is de plek gerealiseerd. De onthulling vond plaats in aanwezigheid van ouders die een kind hebben verloren, hun naasten en medewerkers van het ziekenhuis.


De herdenkplek is onderdeel van een nieuw nazorgtraject dat hiermee in gang wordt gezet.De bijeenkomst vond plaats in de kapel van het ziekenhuis, waar Marlies van de Zande (geestelijk verzorging JBZ) een inleiding gaf op de herdenkplek. Ook deden verschillende aanwezigen een woordje waaronder Marcel Visser, lid Raad van Bestuur JBZ.


De herdenkplek bestaat uit twee delen. In de kapel staat een kunstwerk, waar ouders een blad met de naam van hun overleden kind kunnen in hangen. Eén keer per jaar zal tijdens een bijeenkomst een groot blad in het permanente kunstwerk geplaatst worden, dat in de buitentuin van het ziekenhuis staat. Hiermee is de herdenkplek een kunstwerk dat over een langere periode zal groeien.


Dit project is breed gedragen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dankzij bijdragen van de Stichting Vrienden JBZ, het Monuta Charity Fund en de RVE’s Kindergeneeskunde, Gynaecologie en Verloskunde, Radiologie, MCCR, Interne Geneeskunde, Microbiologie, Pathologie, MICT en Kwaliteit en Veiligheid kon dit project gerealiseerd worden.
 

  

 

Terug