Bestuurswisseling Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis

01-12-2016

Tijdens de bestuursvergadering op 15 november jl. heeft Marc-Antony Taminiau afscheid genomen als bestuurslid. Daarnaast kunnen wij u mededelen dat Kurt Verhees in oktober is toegetreden tot het bestuur van de Stichting Vrienden JBZ.
 

Afscheid Marc-Antony
In een woord van dank benadrukte Jan Karel van der Staay, voorzitter van het Bestuur van de Vrienden, de verdiensten van Marc-Antony voor de Stichting Vrienden. Met zijn creativiteit en inzet voor de interne ambassadeurs heeft Marc-Antony zijn grote meerwaarde als bestuurslid laten zien. Wij zijn Marc-Antony zeer erkentelijk voor zijn inzet en wensen hem alle succes in zijn verdere carrière. 


 

Een hartelijk welkom voor Kurt
In oktober is Kurt Verhees, bekend als eigenaar van Van den Udenhout, toegetreden tot het bestuur van de Stichting Vrienden. Door de inzet van Kurt konden in het verleden diverse projecten gerealiseerd worden waaronder de wachtruimte op de afdeling cardiologie en de onlangs onthulde kwart auto op de Tolbrug.  Het bestuur is verheugd met de toetreding van Kurt in het Vriendenbestuur.

 

Terug