Enthousiaste reacties op presentaties Vriendenavond

17-07-2014

Tijdens de op 7 juli jl. gehouden Vriendenavond, die werd gepresenteerd door Vriendenboegbeeld Theo Verbruggen, werd een aantal interessante presentaties gegeven van projecten die in het afgelopen jaar door de Vrienden zijn gerealiseerd. 

De primeur was voor de live-verbinding met een couveusecam, waardoor ouders en familie 24 uur per dag van afstand hun baby kunnen bekijken. Met veel enthousiasme vertelden Sandra van Limpt (verpleegkundige) en Mariëtte van Mackelenbergh (pedagogisch medewerker) van de Couveuseafdeling dat er nu, dankzij de Stichting Vrienden boven 16 couveuses een dergelijke webcam hangt.   

Kinderverpleegkundige Yvonne Pulles vertelde iets over het gebruik van de kinderwebsite in combinatie met de I-pad. Via diverse filmpjes kunnen kinderen zich thuis al voorbereiden op hun verblijf en behandeling in het ziekenhuis. Op de I-pad kunnen ze deze informatie nog eens herhalen. Maar natuurlijk biedt de I-pad hen ook de nodige afleiding en ontspanning.   

Jolanda Damen en Marieke Bevers, verpleegkundigen van de afdeling Neurologie, toonden de aanwezigen het huiskamerproject van die afdeling. Patiënten, die bijvoorbeeld ten gevolge van een hersenbloeding halfzijdig verlamd zijn, bereiden en nuttigen hier gezamenlijk de maaltijd. Dit alles onder begeleiding van verschillende therapeuten. Patiënten worden op deze manier in een ontspannen sfeer getraind in hun dagelijkse handelingen van tafeldekken, brood smeren en snijden, deksels ergens op- en afdraaien, afruimen, afwassen enz.   

Veel aandacht van de bijna 80 bezoekers was er ook voor de proef met de antislipsokken. Patiënten van wie de voeten zijn ingezwachteld en om die reden hun schoenen niet passen, lopen het gevaar uit te glijden en te vallen. Om dit te voorkomen heeft fysiotherapeut Mirjam Kleinveld, in samenwerking met enkele studenten van de Hoge School Eindhoven, een onderzoek verricht naar het gebruik van antislipsokken. Uit de verschillende soorten die er op de markt zijn, blijkt de goedkoopste ook de beste te zijn!   

Tijdens de ideeënuitwisseling met de zaal, kwamen enkele interessante suggesties voor Vriendenprojecten naar voren. Zo suggereerde een van de aanwezigen de balkons van de Tolbrug van plexiglas te voorzien, zodat patiënten van het prachtige uitzicht op de Gement kunnen genieten.  Ook werd er levendig gediscussieerd over de mogelijke aanschaf van een speciaal tentbed. Hierin worden (vaak oudere) verwarde patiënten beschermd tegen vallen zonder dat zij beperkt worden in hun beweging.  

In zijn dankwoord benadrukte Peter Langenbach, lid van de Raad van Bestuur, hoe blij de directie met onze inmiddels ruim 1200 Vrienden is. Onder andere dankzij hen is er tijdens het eerste lustrum al bijna driemiljoen euro ontvangen. En waar men in het ziekenhuis ook kijkt, bijna overal is wel zichtbaar welke prachtige onderdelen door de Vrienden zijn geschonken. Namens de voltallige Raad van Bestuur van het ziekenhuis bedankte hij de aanwezigen dan ook heel hartelijk voor hun Vriendschap.   

Het programma werd afgesloten met een videoboodschap van Vriendenboegbeeld burgemeester Rombouts.   

Tot slot nodigde Theo Verbruggen de aanwezigen van harte uit om, onder het genot van een hapje en een drankje, in informele sfeer nog even na te praten met het Bestuur van de Vrienden.

Terug