Positieve reacties patiënten op informatieborden Orthopedie

31-07-2014

Actuele informatie
Natasja de Rooij, unithoofd Orthopedie, legt uit: “Wat voor ons op de afdeling erg belangrijk is, is dat we kunnen inspelen op informatievoorziening die actueel is, maar ook dat we algemene informatie voor patiënt en bezoek kunnen weergeven. Dit betekent dat er op elk gewenst moment aanpassingen op het bord mogelijk moeten zijn, op een zo eenvoudig mogelijke manier. Omdat er gewerkt wordt met magneetkaders, waar snel informatie kan worden geplaatst en vervangen, is het bord volledig flexibel. Een mooi voorbeeld hiervan is het vaste item “Wij zorgen voor U vandaag”. Per unit worden dagelijks de namen van verpleegkundigen, zorgassistenten, voedingsassistenten en de naam van de Orthopeed die visite loopt, met alle bijbehorende diensten op het bord weergegeven. Zo kunnen alle patiënten zien wie die dag voor ze zorgt.”

 Interactieve patiëntenparticipatie
“Tegelijkertijd kunnen we nu op een actieve manier inspelen op patiëntenparticipatie. Op het bord zijn rode/groene tevredenheidkaarten te vinden. Daaraan hebben we nog een zelfontwikkeld formulier ‘Vragen voor de arts’toegevoegd. Deze kunnen patiënten voorafgaand aan de visite invullen. Dit zorgt ervoor dat de communicatie wordt vereenvoudigd en meer gericht is op de vragen van de patiënt.”

Terug