Jan Karel van der Staay nieuwe voorzitter Stichting Vrienden

14-10-2014

Tijdens de bestuursbijeenkomst op woensdag 8 oktober hanteerde Jan Karel van der Staay voor het eerst de voorzittershamer. Tien jaar geleden liep hij op initiatief van de maatschap Interne Geneeskunde bij verschillende maatschappen enkele weken stage in het Groot Ziekengasthuis. Hierdoor en door zijn persoonlijke ervaringen met het ziekenhuis, is hij onder de indruk geraakt van de professionaliteit en passie van de medewerkers. Hij is dan ook zeer gemotiveerd om Els van Breda Vriesman op te volgen.

Vrienden

"Vrienden kunnen echt het verschil maken", zegt hij. Volgens hem kan iedereen op zijn of haar eigen manier bijdragen aan een steeds prettiger omgeving binnen het JBZ, zowel voor de patiënt als voor de bezoeker. Hij wil hier als nieuwe voorzitter van de Vrienden graag zijn steentje aan bijdragen. "Deze belangrijke plek verdient de betrokkenheid en ondersteuning vanuit haar omgeving. Het JBZ verdient Vrienden", aldus Van der Staay.

Ervaring

Jan Karel van der Staay heeft in de loop der jaren uiteenlopende ervaring opgedaan in de wereld van de zorg. Zo was hij gedurende zes jaar als bestuurslid van de Tulleken Stichting verbonden aan de divisie Hersenen van het UMC Utrecht. Tevens is hij betrokken bij het Hubrecht Instituut en adviseerde hij recent het Erasmus Medisch Centrum. Van der Staay heeft een achtergrond in het bedrijfsleven.

De Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis is Els van Breda Vriesman bijzonder dankbaar voor haar grote gedrevenheid en haar tomeloze inzet die zij de afgelopen vijf jaar heeft getoond. Mede door haar vakkundig voorzitterschap is de Stichting Vrienden inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste ziekenhuis-Vriendenstichtingen in Nederland.

Terug