Unieke samenwerking Jeroen Bosch Ziekenhuis en kinderen

02-03-2015
Op woensdag 19 november heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis, samen met 21 vooraanstaande bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren, aangekondigd dat ze een Raad van Kinderen gaat instellen. Een Raad van Kinderen onderzoekt strategische dilemma’s en geeft advies over mogelijke oplossingen. Bij de landelijke lancering op 19 november zijn besluitvormers van deelnemende bedrijven, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, leerkrachten en kinderen aanwezig, alsmede de initiatiefnemers Prinses Laurentien (oprichter en directeur van de Missing Chapter Foundation) en Jan Bouke Wijbrandi (directeur van UNICEF Nederland).

Met de Raad van Kinderen krijgen kinderen een stem in vraagstukken die van invloed zijn op hun toekomst. Zo wordt besluitvorming meer toekomstbestendig. Niet alleen is de denkkracht van kinderen van grote waarde; het internationale Verdrag van de Rechten van het Kind geeft ze het recht om mee te denken. “Het leuke en waardevolle van kinderen is dat ze totaal anders kijken dan wij. Wij voelen ons vaak gevangen in regels en kaders. Kinderen hebben die ballast niet, in hun hoofd is alles nog mogelijk en dat levert hele creatieve ideeën op,” aldus Peter Langenbach, lid van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation en UNICEF Nederland. Doel is dat steeds meer bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties het voorbeeld zullen volgen van de eerste 22 voortrekkers. Het initiatief krijgt financiële steun van de Nationale Postcode Loterij. Voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt de Raad van Kinderen mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Beslissingen over maatschappelijke vraagstukken zoals de nieuwe economie, energie, gezondheid en de natuur zijn bepalend voor de toekomst. Ze vragen vaak om nieuwe oplossingen. Volwassenen zien al snel complexiteiten, onmogelijkheden en gevoeligheden terwijl juist vereenvoudiging, innovatie en samenwerking nodig zijn. Kinderen kunnen hierbij helpen. Zij hebben verbeeldingskracht en zijn creatief. Met hun open invalshoeken, directe vragen en heldere logica zetten ze volwassenen op scherp.

De Raad van Kinderen wordt gevormd door een groep 8 van een school in de omgeving van de organisatie. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is op dit moment met een school in overleg. Het dilemma
Terug