Poli Cardiologie brengt de natuur naar binnen

02-03-2015
e spreekkamers op de poli Cardiologie waren nogal somber. Reden voor Annemiek Berkelmans (hartfalenverpleegkundige), en haar collega’s Piet Miske en Don Jaftoran een aanvraag in te dienen bij de Vrienden.

Om deze spreekkamers zonder ramen toch een gevoel van 'buiten' te geven, hebben de initiatiefnemers gevraagd enkele natuurfoto's te mogen aankopen. Met de fraaie foto's van Ger van Beek is "het nu net alsof je ineens heerlijk naar buiten kan kijken", aldus Annemiek Berkelmans, die erg blij is dat de Vrienden dit project hebben willen honoreren.
Terug