ANBI

Sinds maart 2009 is de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden (zoals bijvoorbeeld bij een lijfrenteschenking) fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over deze regeling treft u aan op www.anbi.nl.
Fiscaal nummer: 82 05 59 829
Kamer van Koophandel: 17 24 63 56

Elders op onze website kunt u alle informatie vinden met betrekking tot: