HET BESTUUR

"In het Jeroen Bosch Ziekenhuis kent men heel gelukkige momenten, zoals bij een geboorte, maar helaas zijn er soms ook moeilijke momenten. Ook ik heb deze verschillende momenten meegemaakt. Gezondheid is niet vanzelfsprekend."

Jan Karel van der Staay, voorzitter

 

 

 

 

Met groot enthousiasme
Het Bestuur van de Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zet zich met groot enthousiasme in om het verblijf van patiënten en bezoekers in het ziekenhuis prettiger te maken. Op veel plaatsen in het ziekenhuis is dat al zichtbaar. De prachtige binnentuinen, de huiselijke inrichting van een groot aantal familiekamers voor familie van ernstig zieke patiënten, de vrolijke speelobjecten op diverse poliklinieken en de oefentuin voor revalidatiepatiënten zijn daar een goed voorbeeld van.

Maar we willen nog veel meer doen om het ziekenhuis comfortabel te maken. Dat is in het belang van ons allemaal. Daarvoor hebben we ook uw steun nodig. Word daarom onze Vriend, want Vrienden maken het verschil!
Beloningsbeleid

Het Bestuur van de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die voor hun werkzaamheden geen vergoeding ontvangen.

 

BESTUURSLEDEN