Disclaimer


Op de website van de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis (Stichting Vrienden JBZ) willen wij geïnteresseerden zo goed mogelijk informeren. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer. 


Redactie
Aan de inhoud van deze site wordt continu veel aandacht besteed. De redactie doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de site zo actueel en volledig mogelijk is. Ondanks dat bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn. Daarom kunnen aan de teksten op deze site geen rechten worden ontleend. Bovendien kan de Stichting Vrienden JBZ niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de teksten of wegens vermeende onjuistheden. 

Links van en naar externe websites vallen buiten de controle van het Stichting Vrienden JBZ. De Stichting Vrienden JBZ kan daarom nooit voor de inhoud van de websites van andere organisaties verantwoordelijk worden gehouden.

Uiteraard stellen wij het op prijs als u onvolledigheden en/of fouten op de website aan ons meldt. U kunt hierover contact opnemen met de webmaster.


Auteursrecht
Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de Stichting Vrienden JBZ en het Jeroen Bosch Ziekenhuis, tenzij anders is vermeld. Dit geldt zowel voor teksten als video’s beeldmerken, logo's, foto's en illustraties. Wanneer u de informatie op deze site wilt gebruiken voor eigen doeleinden, dient u hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek met vermelding van het doel mailen aan de webmaster. Iedere pagina op de website wordt minstens eenmaal per jaar gecontroleerd op juistheid en actualiteit. 

 

Laatst bijgewerkt: 31 oktober 2018