Veel gestelde vragen

Wat is de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis?

De Stichting Vrienden JBZ  is in 2009 opgericht en is de goede doelen stichting van het ziekenhuis. Door de Belastingdienst  is de Stichting Vrienden JBZ erkend als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).

 

Wat is de doelstelling van de Stichting Vrienden JBZ?

De Stichting Vrienden JBZ heeft als doelstelling  het verblijf van patiënten en bezoekers in het ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken. Niemand komt immers voor zijn plezier in het ziekenhuis. De Stichting Vrienden JBZ werft hiervoor (geld)middelen.

 

Wat is de relatie met het Jeroen Bosch Ziekenhuis?

De Stichting Vrienden JBZ is een onafhankelijke stichting, maar is wel verbonden met het ziekenhuis. 

 

Waarom is werven via een Vriendenstichting nodig?

Het JBZ is een financieel gezond ziekenhuis. Het ziekenhuisbudget wordt helemaal besteed aan de beste medische en verpleegkundige zorg. Voor de voorzieningen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg maar die wel het comfort van patiënten en bezoekers verhogen, zet de Stichting Vrienden JBZ zich in. 

 

Wie vormen het Bestuur van de Stichting Vrienden JBZ?

De Stichting bestaat uit een bestuur van 8 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, te weten:

 • Jan Karel van der Staay, voorzitter
 • Jan Mannaerts, penningmeester
 • Maaike Ten Brink, secretaris
 • Claudia Bruins
 • Piet-Hein Buiting
 • Jocelyne Dikrama
 • Kurt Verhees
 • Maud Bessems
   

Daarnaast is er ook een betrokken groep interne ambassadeurs (medewerkers JBZ) en externe ambassadeurs (mensen uit 's-Hertogenbosch e.o.). Ook heeft de Stichting Vrienden JBZ een aantal prominente boegbeelden:

 • Els van Breda Vriesman
 • Jan Hamming
 • Marc Lammers
 • Maartje Paumen
 • Ton Rombouts
 • Reneé Spermon
 • Theo Verbruggen
 

Hoe hoog is de vergoeding van het Bestuur?

Het Bestuur bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die voor hun werkzaamheden geen vergoeding ontvangen.

 

Hoeveel Vrienden telt de Stichting Vrienden JBZ?

Inmiddels telt de Stichting al ruim 1300 vaste Vrienden. Dat zijn donateurs die iedere maand of per kwartaal of per jaar een vast bedrag doneren.

 

Wat gaat de Stichting Vrienden JBZ de komende jaren doen?

Uiteraard doorgaan met geld werven voor projecten die het verblijf van patiënten en bezoekers in het ziekenhuis prettiger maken.  De komende jaren is er speciale aandacht voor projecten voor ouderen in het JBZ.

 

Wat heeft de Stichting Vrienden JBZ de afgelopen jaren bereikt?

De Stichting Vrienden heeft ruim 3 miljoen euro geworven en dankzij deze giften zijn heel veel grote en kleine voorzieningen mogelijk gemaakt,  waardoor de ziekenhuisomgeving voor  patiënten en bezoekers net iets prettiger is, zoals:

 • de inrichting van de binnentuinen
 • de huiselijke inrichting van diverse familie- en huiskamers
 • speeltoestellen voor kinderen op de kinderafdeling en op alle afdelingen waar veel kinderen komen
 • concerten in de kapel

Daarnaast zijn ook voorzieningen mogelijk gemaakt die zorgvernieuwend zijn met een direct nut voor de patiënten zoals:

 • een therapeutische huiskamer voor CVA-patiënten
 • de kinderwebsite met daarop aan leeftijd aangepaste voorlichtingsfilmpjes
 • de inrichting van een Skillslab voor artsen en verpleegkundigen met de zogenaamde Meti-mens (een oefenpop) en opnameapparatuur (H2B heeft de Meti-mens mogelijk gemaakt)  
 • de oefentuin voor revaliderende patiënten
 • antislipsokken voor oudere patiënten in het hele ziekenhuis
 

Kan ik zelf ook projectideeën indienen?

Ja, dat is mogelijk. Het project dient wel bij te dragen aan het welzijn van de patiënt en de bezoeker.

Heeft u een idee, neemt u dan contact op met het Secretariaat.

 

Wat krijg ik als ik Vriend word?

Als Vriend wordt u eenmaal per jaar (meestal in de maand juni) uitgenodigd voor een speciale Vriendenavond. Daarnaast ontvangt u een aantal keren per jaar een digitale Nieuwsbrief.

 

Kan ik de Stichting Vrienden JBZ opnemen in mijn testament?

Ja zeker, dat is inderdaad mogelijk. Overweegt u om de Stichting Vrienden JBZ in uw testament op te nemen, neemt u dan contact op met uw notaris. Heeft u die niet, laat het ons weten via de contactpagina. Wij brengen u dan graag in contact met onze huisnotaris. Het is voor u goed om te weten dat bij een nalatenschap aan een goed doel geen erfbelasting hoeft te worden betaald.

 

 

LEES MEER OVER DE STICHTING