GEDRAGSCODE

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de gedragscode voor Fondsenwerving en Sponsoring in de non-profit sector ondertekend. Deze gedragscode, ontwikkeld door het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF) in Nijmegen, bestaat uit gedragsregels die specifiek voor de non-profit sector zijn ontwikkeld. De gedragscode verzekert de gever ervan dat de donatie en/of sponsorbijdrage gebruikt wordt voor de bestemde doeleinden.

Onderwerpen die in de gedragscode aan de orde komen zijn onder andere:

  • het voorkomen van belangenverstrengeling bij sponsoring
  • de tegenprestaties die wel en niet zijn toegestaan
  • de werving en de privacy van donateurs
  • de openbaarheid van de gegevens
  • de klachtenprocedure

Handhaving van de gedragscode geschiedt door een onafhankelijke Raad van Toezicht.