LEGAAT OF ERFSTELLING

Natuurlijk kunt u de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis ook opnemen in uw testament. Bij een legaat staat in het testament precies omschreven voor welk bedrag u de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis ondersteunt.

Bij een erfstelling neemt u de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt dan zelf welk percentage van uw bezittingen voor de Stichting bestemd is.

Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw notaris. Heeft u die niet, laat het ons dan weten. Wij brengen u dan graag in contact met onze huisnotaris. Het is voor u goed om te weten dat bij een nalatenschap aan een goed doel geen erfbelasting hoeft te worden betaald.