Nieuws

iPads bieden afleiding tijdens dialysebehandeling
16-11-2017
Een dialysebehandeling duurt zo’n 3 tot 5 uur. En dat circa drie keer per week. Om deze tijd te prettiger door te komen heeft de Stichting Vrienden het dialysecentrum acht iPads geschonken.

 
 

Ramon Roerdink winnaar wetenschapsprijs JBZ 2017
09-11-2017
Ramon Roerdink heeft op 8 november jl. de 12e editie van de wetenschapsmiddag JBZ gewonnen. Met zijn onderzoek naar ‘reductie van het aantal prothese infecties’, wist hij de jury te imponeren.

 
 

Secretariaat Stichting Vrienden is verhuisd
08-11-2017
Wij brengen u graag op de hoogte dat het secretariaat van de Stichting Vrienden per 2 november 2017 een nieuw bezoekadres heeft gekregen.

 
 

Als je weet hoe het gaat, is het niet meer zo akelig
07-11-2017
De endoscopieafdeling wil patiënten goed voorbereiden op een scopie-onderzoek door middel van voorlichtingsfilmpjes. Op de endoscopieafdeling voeren de specialismen MDL (Maag-, Darm-, en Leverziekten) en longgeneeskunde endoscopische verrichtingen uit.

 
 

Het Borstcentrum en patiënten letterlijk een warm hart toedragen
01-11-2017
Oktober is de maand waarin elk jaar wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor borstkanker. Het Borstcentrum organiseerde op 31 oktober jl. een informatieve én ontspannende avond voor vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad. De Vrienden dragen dit initiatief (letterlijk) een warm hart toe en waren deze avond aanwezig.