Privacystatement
Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, donateurs, belangstellenden, zoals bezoekers van de website, van essentieel belang is voor haar activiteiten.
Persoonlijke gegevens van leden, donateurs en belangstellenden worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch. Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis is een onafhankelijke stichting van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Verwerken persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening, wanneer u een donateur wordt of aan een actie of activiteiten van Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis deelneemt, legt de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis gegevens vast. Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van haar activiteiten, fondsenwerving en u op de hoogte te houden over de activiteiten van de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hierbij tracht Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op deze informatie, dan kunt u dat schriftelijk doorgeven aan de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis en andere websites
Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Bezoekersgedrag
Op de website van Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte gegevens op de site te zetten. Op deze wijze kan Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.
Wijzigingen
Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.