SEPA EN IBAN

Vanaf 1 februari 2014 geldt er in Europa één betalingsysteem: SEPA. Ook de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis is verplicht alle betalingen en incasso’s volgens het SEPA-protocol uit te voeren. Het gebruik van rekeningnummers is eveneens gestandaardiseerd. Dit betekent dat heel Europa overstapt op het gebruik van IBAN.

 

 
 
U betaalt per automatische incasso

De machtiging voor de automatische incasso, die u aan de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft afgegeven, heeft voortaan een uniek machtigingskenmerk. Dit unieke machtigingskenmerk vindt u terug in de omschrijving van de incasso op uw bankafschrift. Tevens ziet u op uw afschrift het Incassant-ID van de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis: NL47ZZZ172463560000.

 

 

 

Vooraankondiging incasso (prenotificatie)
Conform de bepalingen binnen SEPA, zal zowel in onze Nieuwsbrief als op onze website aangegeven worden op welke datum uw donatie zal worden geïncasseerd. Het doel hiervan is dat de donateur ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op zijn/haar rekening staat om aan de incassoverplichting te kunnen voldoen.
 
Datumoverzicht incasso
Onze automatische incasso vindt elke 25e van de maand plaats. Als de 25e in een weekend valt of op een feestdag, dan wordt de incasso een of twee dagen later uitgevoerd.
    

De incassodata voor 2018 zijn:                                      

25 januari  25 juli
26 februari 27 augustus
26 maart 25 september
25 april 25 oktober
25 mei 26 november
25 juni 27 december


Ook indien u per kwartaal, halfjaar of per jaar doneert, vindt de incasso op 25e van de maand plaats. Afhankelijk van de maand waarin u donateur bent geworden, vindt de incasso altijd in de afgesproken frequentie plaats.
 

Uw privacy gewaarborgd
De Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis hecht grote waarde aan uw privacy. Wij vragen van u alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte verwerking van het incassoverloop. Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.